I praktyka, i badania naukowe – wszystko wskazuje na to, że 5-7 lat to najlepszy wiek do rozpoczęcia nauki języka obcego. Kilkuletni uczniowie mają naturalną skłonność do zabawy, spontanicznie wchodzą w role, odgrywają scenki, reagują bez zahamowań na bodźce muzyczne i ruchowe. Potrafią też opanować system dźwiękowy obcego języka.

Dlatego najbardziej zachęcamy do rozpoczęcia pracy z nami dzieci z klas 1-3. W późniejszym wieku jest już dużo trudniej – nie tylko dlatego, że inni zrobili postępy. Również dlatego, że:

  • chłonność pamięci ucznia i nieświadome zapamiętywanie dźwięków są już inne,
  • dużo trudniej się wdrożyć w specyficzny tryb pracy i zaakceptować związane z nią zasady – bo nauka w Startku to szybkie efekty i dobra zabawa, ale też konkretne zobowiązanie.

Jeśli dziecko zacznie się uczyć w Startku w wieku 6 lub 7 lat, to:

  • w klasach 1-3 pozna setki dialogów, rymowanek i piosenek oraz nauczy się bardzo dobrze naśladować właściwą wymowę,
  • w wieku 8-11 lat będzie w szybkim tempie poszerzać umiejętność komunikacji i uczyć się prostej gramatyki; weźmie udział w kilkunastu konkursach językowych oraz przedstawieniac h dla rodziców i innych grup językowych; będzie mogło wyjechać na obóz językowy w Polsce lub w Wlk. Brytanii, a także zdać pierwsze międzynarodowe egzaminy językowe,
  • w wieku 12 lat zda egzamin Cambridge Flyers – uzyska międzynarodowe potwierdzenie dobrej znajomości języka na poziomie A2.