Jedna z głównych metod stosowanych w Startku w nauce grup wiekowych 6-10 lat. Drama wykorzystuje naturalne skłonności dziecka do zabawy, odgrywania ról i odtwarzania stanów emocjonalnych poznawanych postaci.

Wśród praktykowanych technik nauczania języków obcych techniki dramowe są najszybciej rozwijającą się gałęzią metodyczną – prowadzone w całej Europie badania w ramach projektu DICE (Drama Improving Key Competencies in Education) potwierdzają, że dzieci i młodzież, w których edukacji wykorzystywano Dramę uzyskują szybszy postęp w zakresie przyswajania wiedzy, zapamiętywania, kreatywności, pewności siebie, współpracy, aktywności społecznej i przedsiębiorczości.

Techniki dramowe polegają na tworzeniu sytuacji, w których uczeń bezpiecznie wchodzi w role poznawanych na zajęciach postaci, ucząc się treści językowych i społecznych. Sytuacje te mogą być krótkie (monologi i dialogi), albo dłuższe (skecze i sztuki), zawsze jednak różnią się od zwykłego „przerabiania” podręcznika, ponieważ angażują ucznia na kilku poziomach:

– intelektualnym (pamięć, reagowanie, ocena pracy)

– emocjonalnym oraz

– fizycznym (mimika i ruch).

 

Dzięki temu treści językowe (słowa i zwroty), których uczymy się w czasie zajęć są zapamiętywane dużo lepiej niż przy nauce czysto „książkowej”. Wynika to z właściwości pamięci, która – szczególnie w okresie rozwojowym – działa dużo skuteczniej, jeśli aktywizuje ją system bodźców fizycznych i psychicznych towarzyszących realnej, choć odgrywanej, sytuacji.

Metoda dramy wymaga konsekwentnej i planowej pracy w ramach kursu językowego, dlatego lektor musi nie tylko dobrze rozumieć dzieci i młodzież, ale również mieć twórcze i aktywne podejście do materiałów – podręczników, nagrań, projektów plastycznych.

Staramy się praktykować dramę z grupami dzieci, a także dla rozwoju własnych umiejętności lektorskich. W Galerii umieszczamy kilka zdjęć z 6-tygodniowych warsztatów dramowych prowadzonych przez Marka Szpanowskiego w Wielkiej Brytanii (VII-VIII.2011). Zajęcia były prowadzone dla uczniów z Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Rosji, Japonii i Korei Płd.