Dziękujemy za rok solidnej pracy i życzymy pogodnych, radosnych wakacji. Wszystkim uczniom i ich najbliższym – Happy Holidays!