Z poczuciem dumy i satysfakcji gratulujemy gimnazjalistom ich wyników – wszyscy nasi kandydaci zdali w czerwcu Cambride First, czas na długie i bardzo zasłużone wakacje!