Nasi uczniowie już od 14 lat zdają oprócz egzaminów wewnętrznych również zewnętrzne, obiektywne i profesjonalne egzaminy organizowane przez Cambridge English. Zapraszamy na kolejną sesję Cambridge Young Learners dla uczniów szkół podstawowych. Od wielu lat obserwujemy, jak kolejne roczniki z dumą odbierają międzynarodowe dyplomy Cambridge Starters, Movers i Flyers, a najważniejsze jest to, co poprzedza ten sukces – doskonała atmosfera mobilizacji i satysfakcja z dobrze wykonanej, całorocznej pracy.

Starszych uczniów w wieku 14-18 lat zapraszamy na Cambridge Preliminary (B1), Cambridge First (B2) oraz Advanced (C1).