Tak jak dotychczas chcielibyśmy prowadzić zajęcia w 1 lokalizacji na Natolinie oraz 2 dodatkowych na Imielinie. Umożliwia to organizację zajęć zarówno po południu, jak i w czasie „świetlicowym”.