Dziękujemy za zgłoszone zainteresowanie egzaminami. To dla nas wielka satysfakcja, że mimo trudnych warunków startkowa ekipa będzie również w tym roku gotowa do wyzwania. W wiadomościach mailowych otrzymali Państwo bardziej szczegółowe informacje. Przesłaliśmy również wiadomości o zakończeniach roku, które tym razem są ze względów bezpieczeństwa podzielone – lektorzy sami decydują o przyjętej formie pożegnania i rozdania świadectw.