Do wszystkich naszych grup zapraszamy bez opłat chętne osoby, które przybyły do nas z obszarów objętych działaniami wojennymi. Cieszymy się, że chociaż w ten sposób możemy być z Wami solidarni. Rodziców naszych stałych uczniów prosimy natomiast o szczególne wspieranie zbiórek, które zorganizujemy na spotkaniach semestralnych w marcu.