16.IX. Dziękujemy za udział w dniach otwartych oraz pytania telefoniczne i mailowe. Zaczynamy zajęcia – powstał już plan, o którym informujemy Państwa telefonicznie.