Rozpoczęliśmy zajęcia dla uczniów szkół podstawowych na Imielinie. Zapraszamy uczniów nowych i kontynuujących grup, najmłodszych przyprowadzamy ze świetlicy :)