W poszerzonej i zmienionej formule zapraszamy na dodatkowe spotkania w ramach Friday Clubs. Te dodatkowe konwersacje i zajęcia tematyczne będą teraz dostępne dla wszystkich uczniów na odpowiednim poziomie zaawansowania – niezależnie od miejsca nauki czy zamieszkania. Zapraszamy! Jeśli masz pomysł na jeszcze inne tematy lekcji online: powiedz nam o tym :)