Od 12 marca zaczęliśmy wprowadzać zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym, a także wymianę materiałów, porad i informacji, z myślą o możliwie najlepszej, przyjaznej i skutecznej nauce języka w okresie zamknięcia szkół.

Do sieci przenieśliśmy również od 20 marca zajęcia Friday Clubs – nadobowiązkowe spotkania konwersacyjne i związane ze specjalnymi zainteresowaniami uczniów.

Dziś pracują już w ten sposób grupy z wszystkich naszych poziomów.

Jeśli jeszcze nie uczestniczyliście w lekcjach online

albo

jeśli chcecie dołączyć do naszych grup po raz pierwszy

zapraszamy do kontaktu
z lektorami lub z biurem szkoły