Ogromne gratulacje dla uczniów podchodzących do Cambridge Preliminary (B1) w lutym. Jest to poważny, obiektywny egzamin międzynarodowy dla starszych klas podstawówki. Wszyscy nasi kandydaci uzyskali wyniki od 158 punktów wzwyż – to doskonale świadczy o Waszym podejściu i przygotowaniu. Well done on your exam results!