Wszystkim uczniom, ich rodzinom, nauczycielom i współpracownikom życzymy dobrych, pełnych spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia.

SJA Startek

Na zajęcia zapraszamy od 02. stycznia (wyjątek – grupy poranne, które pracowały w środę)