Wszystkim uczniom i ich bliskim życzymy wielu chwil x-treepełnych świątecznego pokoju i miłości. Merry Christmas!