Wszystkie ośrodki Startka w Warszawie wracają do pracy 2.II, z zazdrością spoglądając na kolegów z woj. lubelskiego – przerwa zimowa dopiero przed nimi :)